Massageterapi er en vidunderlig helbredende praksis, der er tilgængelig og gavnlig for mennesker af alle farver, racer og køn. Det er vigtigt, at vi skaber et inkluderende og imødekommende miljø for alle, der søger fordelene ved massageterapi.

Vi anerkender, at mennesker af forskellig farve og race kan have unikke kulturelle praksisser og præferencer, og vi respekterer og ærer disse forskelle. Vi stræber efter at give et sikkert og behageligt sted, hvor alle individer kan modtage den omsorg og opmærksomhed, de fortjener.

På samme måde anerkender vi, at kønsidentitet og -udtryk er forskelligartet og flydende, og vi støtter og byder alle individer velkommen uanset deres kønsidentitet eller -udtryk. Vi mener, at alle fortjener at føle sig trygge, respekteret og værdsat under deres massageterapisessioner.

Vi er forpligtet til at levere massageterapitjenester af høj kvalitet til alle individer og sikre, at vores tjenester er tilgængelige for alle. Vi inviterer alle til at opleve de helbredende fordele ved massageterapi i et inkluderende og imødekommende miljø.

Tak, fordi du valgte os som din udbyder af Noamassageterapi i Odense.

 

English here:

Dear everyone,

Massage therapy is a wonderful healing practice that is accessible and beneficial to people of all colors, races, and genders. It is important that we create an inclusive and welcoming environment for all who seek the benefits of massage therapy.

We recognize that people of different colors and races may have unique cultural practices and preferences, and we respect and honor those differences. We strive to provide a safe and comfortable space for all individuals to receive the care and attention they deserve.

Similarly, we acknowledge that gender identity and expression are diverse and fluid, and we support and welcome all individuals regardless of their gender identity or expression. We believe that everyone deserves to feel safe, respected, and valued during their massage therapy sessions.

We are committed to providing high-quality massage therapy services to all individuals and ensuring that our services are accessible to everyone. We invite everyone to experience the healing benefits of massage therapy in an inclusive and welcoming environment.

Thank you for choosing us as your Noamassage therapy provider in Odence.